Life style

It is to be expected that lifestyles (such as smoking or using a lot of alcohol) will influence or even completely eliminate the long-term effect, in short, the regeneration of biological material. There are indications that this is indeed the case.

On peut s’attendre à ce que les modes de vie (tels que fumer ou consommer beaucoup d’alcool) influencent, voire suppriment totalement, l’effet à long terme, tout court : la régénération du matériel biologique. Il y a des indications que ceci est effectivement le cas.

Het ligt in de verwachting dat levensstijl (zoals roken of veel alcohol gebruiken) het lange termijn effect, kort gezegd de regeneratie van biologisch materiaal, beïnvloedt of zelfs geheel teniet kan doen. Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad het geval is.

من المتوقع أن تؤثر أنماط الحياة (مثل التدخين أو تناول الكثير من الكحول) على التأثير طويل المدى أو حتى تقضي عليه بالكامل ، باختصار ، تجديد المادة البيولوجية. هناك دلائل تشير إلى أن هذا هو الحال بالفعل.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *